Kiírásra került a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázat, melynek keretében támogathatóak az alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés és ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a) területén végzett tevékenységek.

A gazdasági társaságok a következőkre pályázhatnak:

  • új termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztése
  • új termékek és/vagy szolgáltatások iparszerű hasznosításához szükséges műszaki-technikai feltételek megteremtése
  • új termékek és/vagy szolgáltatások piacra viteléhez szükséges műszaki-technikai feltételek megteremtése

A támogatás formája, összege

A támogatás mértéke kisvállalkozások esetén 45-80 százalék, középvállalkozások esetén 35-75 százalék, nagyvállalatok esetén 15-65 százalék. Az elnyerhető támogatás mértéke a pályázó vállalkozás nagyságán túl a projektek kutatás-fejlesztési és műszaki tartalmától is függ, ezért a pontos mérték csak az egyes fejlesztési elképzelések részleteinek ismeretében határozható meg. Az igényelhető - vissza nem térítendő - támogatás összege 50 millió forinttól 1 000 millió forintig terjedhet. Az elszámolható költségek között szerepelnek például a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek, szolgáltatások költségek, immateriális javak beszerzésének költségek, általános költségek, projekthez fűződő költségek egy része.

Kik pályázhatnak, mit kell vállalni?

A Közép-magyarországi régió kivételével az ország egész területén megvalósuló projektek támogathatóak. A támogatást elnyerő vállalkozásnak kötelezően vállalnia kell, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből  származó árbevétele, a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

 Hogyan és meddig adható be a pályázat?

A támogatási kérelem beadásának határideje: 2015. 09.30 - 2017. 09.29, mely konzorciumi formában is benyújtható. A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma legfeljebb 3 lehet (a konzorciumvezetőt is beleértve).

Érdekel a pályázat!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Pályázati projekt adatok
Ft
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
Finanszírozási lehetőségek
Igen
Nem
Cégfinanszírozás.hu hírlevél