Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtás: 2017.02.08.
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a primer energia felhasználás csökkentés és a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.
   
Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
A) Projekt-előkészítési tevékenységek:
 
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
 
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan),
c) statikai szakvélemény,
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).
 
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:
 
b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
 
c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.
 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
 
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
 
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása
 
Támogatást igénylők köre
 
mikro-, kis-, és középvállalkozások
 
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 
Teljes pályázati anyag:
 
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztseinek-tmogatsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban-kombinlt-hiteltermkkel-1

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-1
 

Érdekel a pályázat!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Pályázati projekt adatok
Ft
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
Finanszírozási lehetőségek
Igen
Nem


 

 

Hasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!


Cégfinanszírozás.hu hírlevél