A kombinált támogatás (vissza nem térítendő támogatás és támogatott hitel) célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
 • Összesen: 15 - 195M, ebből:
 • Támogatás: 5 - 50 M
 • Támogatott hitel: 10 - 145 M
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
 • Összesen: 60-90 %, ebből:
 • Támogatás: 30 %
 • Támogatott hitel: 30 - 60 %
 

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A pályázaton olyan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, illetve szövetkezetek indulhatnak, amelyek megfelelnek a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, valamint:
 • minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek és a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 1 fő volt;
 • amelyeknek a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt.
További kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 • amely nem minősül átlátható szervezetnek;
 • amely nehéz helyzetben van;
 • amellyel szemben a pályázat benyújtásának időpontjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van;
 • amelynek a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év saját tőkéje negatív volt, vagy a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nettó árbevételének több mint 50%-át 01.11-03.22 TEÁOR szám szerinti mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
 • amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van;
 • amelynek természetes személy kezese, illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll.
Fenti felsorolás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró okokat tartalmazza.

FEJLESZTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében (a megvalósulás helyétől függetlenül) kizárólag az alábbi "Feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása" listában szereplő tevékenységek fejleszthetők.
 
Érdekel a pályázat!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Pályázati projekt adatok
Ft
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
Finanszírozási lehetőségek
Igen
Nem


 
 
Hasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!


Cégfinanszírozás.hu hírlevél