Pályázat célja

 • A gazdasági társaságok külföldi piacokra való kijutásának támogatása (piacképes termék, export-árbevétel növekedési potenciál)
 • A külpiacra jutás feltételeinek biztosítása
 • Külföldi kiállításokon, vásárokon való megjelenés, árubemutatókon való részvétel támogatása
 

Mire lehet pályázni?

1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (önállóan támogatható):

 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költségek,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

2. Külföldi árubemutató szervezése (önállóan támogatható):

 • terembérlet díja
 • dekorációs költségek
 • technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés)
 • sajtótájékoztató költsége

3. Piacra jutás támogatása (önállóan nem támogatható):

 • marketingeszközök  elkészítése, beszerzése,
 • médiamegjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei meghatározott mértékig

4. Egyéb (önállóan nem támogatható) támogatások:

 • Információs technológia fejlesztés - Idegen  nyelvű  honlap  kialakításához  vagy  meglévő  honlap  idegen nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó domain név regisztráció, webtárhely,szoftverek,programozás és betanítás díja.
 • Tanácsadás igénybevétele (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/nap) - külső  szakértő  szervezet  által nyújtott,  az  árubemutatóhoz,  kiállításhoz,  vásárhoz kapcsolódó  marketing  és  üzleti  tanácsadási  szolgáltatás  díja,  amely  nem  lehet időszakos  vagy  folyamatosan  visszatérő  tevékenység,  illetve  nem  kapcsolódhat  a vállalkozás  szokásos  működési  költségeihez 
 • Piackutatás elkészítésének költsége (max. 500.000 Ft)
 • Szabadalmak  és  egyéb  immateriális  javak  megszerzésének,  érvényesítésének  és védelmének költsége
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/nap)
 

Ki pályázhat?

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok,
 • kettős könyvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók,
 • szövetkezetek
 

A pályázatból kizárandók köre

Nem részesülhet a pályázati támogatásban az a vállalkozás, mely
 • mezőgazdasági tevékenységet folytat
 • nem rendelkezik legalább 2 teljesen lezárt üzleti évvel
 • jelen projektben igényelt támogatása meghaladja a benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át, illetve éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét
 • nem rendelkezik export árbevétellel az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján


Milyen régiókban lehet pályázni?

 • Az ország egész területén a Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével, változó intenzitással.
 

Támogatás összege és formája

 • Minimum 1,5 millió, maximum 20 millió forint
 • A támogatási intenzitás maximum 50%
 • Igényelhető  támogatási  összeg  nem  haladhatja  meg  a  támogatási  kérelem  beadását
  megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.
 

Önrész

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A KKV szektorra vonatkozó pályázati részvétel feltételei

A külpiaci megjelenés pályázaton részt vehet, amennyiben a vállalkozás:

 • átlagos statisztikai állomány létszáma legalább 2 fő,
 • helyi,  nemzeti,  de  főleg  nemzetközi  hálózatokba kapcsolódik be (vagy részvételének intenzitása ebbe az irányba növekedést mutat)
 • hozzáadott érték növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bír


Kötelező vállalások

 • Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belül, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. (A kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.)
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása (két idegen nyelven). Amennyiben a támogatást igénylő, ( vagy partner vagy kapcsolt vállalkozása) jelen felhívás keretében 2. alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.


A pályázat benyújtásának határideje

2015. június 22. - 2017. június 22.

A pályázat részletes feltételei itt letölthetőek.

 
Érdekel a külpiaci megjelenés pályázat!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Finanszírozási lehetőségek
Igen
Nem
Pályázati projekt adatok
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
Ft


Hasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!


További pályázatok

K+FMunkahelyteremtésVállalati technológia fejlesztésTelephelyfejlesztésVállalkozásfejlesztésPályázatírás

Cégfinanszírozás.hu hírlevél