Pályázat célja

 • A gazdasági társaságok külföldi piacokra való kijutásának támogatása (piacképes termék, export-árbevétel növekedési potenciál)
 • A külpiacra jutás feltételeinek biztosítása
 • Külföldi kiállításokon, vásárokon való megjelenés, árubemutatókon való részvétel támogatása
 

Mire lehet pályázni?

1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (önállóan támogatható):

 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költségek,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

2. Külföldi árubemutató szervezése (önállóan támogatható):

 • terembérlet díja
 • dekorációs költségek
 • technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés)
 • sajtótájékoztató költsége

3. Piacra jutás támogatása (önállóan nem támogatható):

 • marketingeszközök  elkészítése, beszerzése,
 • médiamegjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei meghatározott mértékig

4. Egyéb (önállóan nem támogatható) támogatások:

 • Információs technológia fejlesztés - Idegen  nyelvű  honlap  kialakításához  vagy  meglévő  honlap  idegen nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó domain név regisztráció, webtárhely,szoftverek,programozás és betanítás díja.
 • Tanácsadás igénybevétele (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/nap) - külső  szakértő  szervezet  által nyújtott,  az  árubemutatóhoz,  kiállításhoz,  vásárhoz kapcsolódó  marketing  és  üzleti  tanácsadási  szolgáltatás  díja,  amely  nem  lehet időszakos  vagy  folyamatosan  visszatérő  tevékenység,  illetve  nem  kapcsolódhat  a vállalkozás  szokásos  működési  költségeihez 
 • Piackutatás elkészítésének költsége (max. 500.000 Ft)
 • Szabadalmak  és  egyéb  immateriális  javak  megszerzésének,  érvényesítésének  és védelmének költsége
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/nap)
 

Ki pályázhat?

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok,
 • kettős könyvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók,
 • szövetkezetek
 

A pályázatból kizárandók köre

Nem részesülhet a pályázati támogatásban az a vállalkozás, mely
 • mezőgazdasági tevékenységet folytat
 • nem rendelkezik legalább 2 teljesen lezárt üzleti évvel
 • jelen projektben igényelt támogatása meghaladja a benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át, illetve éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét
 • nem rendelkezik export árbevétellel az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján


Milyen régiókban lehet pályázni?

 • Az ország egész területén a Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével, változó intenzitással.
 

Támogatás összege és formája

 • Minimum 1,5 millió, maximum 20 millió forint
 • A támogatási intenzitás maximum 50%
 • Igényelhető  támogatási  összeg  nem  haladhatja  meg  a  támogatási  kérelem  beadását
  megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.
 

Önrész

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A KKV szektorra vonatkozó pályázati részvétel feltételei

A külpiaci megjelenés pályázaton részt vehet, amennyiben a vállalkozás:

 • átlagos statisztikai állomány létszáma legalább 2 fő,
 • helyi,  nemzeti,  de  főleg  nemzetközi  hálózatokba kapcsolódik be (vagy részvételének intenzitása ebbe az irányba növekedést mutat)
 • hozzáadott érték növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bír


Kötelező vállalások

 • Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belül, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. (A kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.)
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása (két idegen nyelven). Amennyiben a támogatást igénylő, ( vagy partner vagy kapcsolt vállalkozása) jelen felhívás keretében 2. alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.


A pályázat benyújtásának határideje

2015. június 22. - 2017. június 22.

A pályázat részletes feltételei itt letölthetőek.

 
Érdekel a külpiaci megjelenés pályázat!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Pályázati projekt adatok
Ft
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
Finanszírozási lehetőségek
Igen
Nem


Hasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!


További pályázatok

K+FMunkahelyteremtésVállalati technológia fejlesztésTelephelyfejlesztésVállalkozásfejlesztésPályázatírás

Cégfinanszírozás.hu hírlevél