A pályázat jelenleg felfüggesztve. Megnyitást követően hamarosan  a Közép-Magyarországi régióban is elérhetővé válik.


Pályázat célja

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi  nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik

Ki pályázhat?

Gyártó vagy feldolgozóipari tevékenységet folytató mikro- (1-9 fő), kis- (10-49 fő), középvállalkozások (50-249 fő)

Mire lehet pályázni?

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem, projekt összköltségének 50%-át el kell érniük
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Milyen régiókban lehet pályázni?

Az ország egész területén a Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével.

Támogatás összege

Minimum 50.000.000 Ft és maximum 500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Az elszámolható költség nagyságát meghatározza a cég 2014-es árbevétele és a mérlegfőösszege, melyek közül a kisebbik lehet a maximum elszámolható költség.

Támogatás mértéke 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

Biztosíték nyújtás

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.
 1. a bázis létszámot és
 2. a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.
 • Személyi jellegű ráfordítás
A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása
 1. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest,
 2. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest,
 3. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.
 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel)
növekménye:
 1. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget,
 2. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot,
 3. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. július 9-től 2017. július 10-ig

 
Érdekel a vállalati technológia fejlesztés pályázat!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Finanszírozási lehetőségek
Igen
Nem
Pályázati projekt adatok
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
Ft


Hasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!
 


További pályázatok

Kapacitásbővítő beruházásKülpiaci megjelenésPályakezdők támogatásaMunkahelyteremtésTelephelyfejlesztésVállalkozásfejlesztésPályázatírás

Hírek, újdonságok

2014. szeptember 10.

Több mint 84 millió forintot nyertek a Vállalati technológia fejlesztés pályázattal

A székesfehérvári telephellyel rendelkező Polyax Kft.  speciális technológiai színvonalat igénylő autóipari fém alkatrészek forgácsolásával, hőkezelésével foglalkozik. Az unió által támogatott, mikro-,kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázaton több mint 84 millió forint támogatást nyert el, mellyel eszközbeszerzéssel egybekötött új technológia kiépítését, bevezetését tudta megvalósítani.

Cégfinanszírozás.hu hírlevél