A pályázat hamarosan ismét megnyílik.
 

A pályakezdő támogatás pályázat célja


A vállalkozás létszámának növelésével együtt járó új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon keresztül járó akár teljes bér- és járuléktámogatással, a gyakornokot segítő mentor bérpótlékával, az új munkahely tárgyi feltételi kialakításának támogatásával (felújítás, eszközbeszerzés) és könyvelési díj támogatásával. A pályakezdő gyakornok foglalkoztatása kizárólag heti 40 órás munkaviszony keretében lehetséges. A pályázó vállalatnak tovább kell foglalkoztatnia a gyakornokot 4,5 hónapig.

Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit, vagy olyan 25 év alatti fiatalt, aki középszintű szakképesítését első szakképesítésként, a nappali rendszerű iskolai oktatásban szerezte. Kizárólag olyan gyakornokot foglalkoztathat a pályázó vállalat, akinek a szakmai végzettség megszerzése óta olyan munkakörben  nem volt jogviszonya, melyben hasznosította szakképesítését. (Ez alól kivételt képez a tanulószerződéssel egybekötött gyakorlati idő.)

Kiemelt cél a tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, így a korábban tanulószerződéses gyakornok foglalkoztatása esetén a támogatási intenzitás magasabb (100%) mint a korábban nem tanulószerződéses tanuló gyakornokként történő foglalkoztatása esetén.
 

A pályázat főbb részletei


Támogatás összege: minimum 465.350 Ft, maximum 30.000.000 Ft

Támogatás mértéke: maximum 100%
Előleg: támogatás 50%-a

Támogatható pályázatok száma: 1000 db

Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
  • 1 lezárt teljes üzleti év,
  • minimum 1 fő átlagos statisztikai létszám,
  • magyarországi telephely vagy fióktelep,
  • kettős könyvvitel.
Megvalósítás helye: Budapest és Pest megye kivételével mindehol
 

Mikor jelentkezhet a pályázatra?

Várhatóan 2015. november 15-től


További pályázatok

MunkahelyteremtésVállalati technológia fejlesztésTelephelyfejlesztésVállalkozásfejlesztésPályázatírás

Cégfinanszírozás.hu hírlevél