A kutatás és innováció ösztönzése pályázat lényege:
 • A pályázat elsősorban szoftverfejlesztő, informatikai és távközlési cégeket támogat
 • A támogatás intenzitása 75%, összege 5 millió és 20 millió forint közötti
 • A támogatható tevékenységek első sorban piackutatási, tanácsadási, képzési és marketing eszközök igénybevétele
 

Pályázat célja

 • IKT, vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő kis- és középvállalkozások nemzetközi piaci lehetőségeinek bővítése,
 • az Európai Unió  Horizont 2020 programjában való aktív részvétel növelése,
 • a Horizont 2020 program megismerése, melyben a pályázati kiíráson való induláshoz szükséges felkészítésre, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik  lehetőség.


Ki pályázhat?

Jogi forma, székhely

 • mikro-, kis- és középvállalkozás, mely
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság
 • EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a  pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben  minimum 3 fő volt.

Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

 • rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • jelen projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a  pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételének 50%-át;
 • rendelkezik a Horizont 2020 partnerkereső rendszerében való regisztrációt igazoló PIC kóddal
 • rendelkezik a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) ICT export adatbázisában feltöltött profillal


Mely tevékenységek támogathatók?

TEÁOR szerint:
 • 58.2 Szoftverkiadás
 • 61 Távközlés
 • 62 Információ technológiai szolgáltatás
 • 63 Információs szolgáltatás.

Önállóan támogatható

 • Horizont 2020 program ismeretek bővítése
 • Horizont 2020 programon való részvételre történő felkészítéshez kapcsolódó vezetési tanácsadás
 • a Horizont 2020 programon való induláshoz kapcsolódó piackutatás, marketing ismeretek- és termékfejlesztési (technológiai segítségnyújtás, technológiai szolgáltatások) képzés/tanácsadás
 • adatbankokhoz történő hozzáférés és minőséget tanúsító címkék használata

Önállóan nem támogatható

 • piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök).
 • Horizint 2020 projekt-partner keresés ill. kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele;


Támogatás összege, formája és mértéke

 • tervezett keretösszeg 1 milliárd forint a 2015. évre,
 • támogatott pályázatok várható száma: 110-140 db,
 • igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft,
 • elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 75 %-a.


Kötelezettség, vállalások


Tagság informatikai érdekképviseleti/szakmai szervezetben

A kutatás és innováció ösztönzése pályázaton a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt első kifizetésétől a fenntartási időszakának  végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn olyan informatikai  érdekképviseleti/szakmai szervezetben, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

Szakmai feltételek
 • infokommunikációs szakterületen tevékenykedik, vagy tevékenységi körében elkülönítetten megjelenik az infokommunikációs ágazat (pl. külön tagozatban)
 • legalább 40 olyan vállalkozás a tagja, amelyek a Pályázati felhívás B.4. pontja szerint meghatározott infokommunikációs iparágban tevékenykednek.
 • a szervezet vagy annak tagja projektpartnerként részt vett az  Európai Bizottság Kutatási Keretprogramjainak valamely nyertes projektjében, vagy az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos  koordinációs feladatokat lát el.
Jogi forma
A vállalkozások érdekképviseleti szervezetei esetében az alábbi feltételek teljesítése szükséges: 
 • A szervezet működő szervezet, kivéve politikai  pártokat és szakszervezeteket;  
 • A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 5 évvel a  pályázat benyújtását megelőzően került sor;  A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások  érdekképviseletét látja el.
 • Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján).


Az Európai Unió H2020 programjába való bekapcsolódás

A kutatás és innováció ösztönzése pályázaton a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében a megvalósítási időszakban részt  vesz az Európai Unió Horizont 2020 programjáról szóló képzésen, valamint rendelkeznie  kell PIC (Participant Identification Code) kóddal az EU Horizont 2020 partnerkereső rendszerében  a fenntartási időszak végéig.


Versenyképes megjelenés

A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig folyamatosan rendelkezik:
 • a Nemzeti Befektetési Ügynökség ICT export adatbázisában feltöltött profillal, a  feltöltött profil a támogathatóság feltétele;
 • saját domainnel és honlappal, amelyen van angol nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről. A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás kifizetésének feltétele.


Innovációs tevékenység

A kutatás és innováció ösztönzése pályázat részvételével a pályázó vállalja, hogy a projekt keretében a megvalósítási időszakban az alábbi  feltételek közül legalább 1 teljesül:
 • részt vesz a Horizont 2020 program valamely pályázatában önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként, illetve vezető partnerként (a feltétel teljesüléséhez beadott pályázat szükséges).
 • részt vesz valamely IKT és/vagy innovációs szakmai kiállításon/vásáron/networking konferencián (beleértve a NKFIH, HIPA, egyéb magyar kormányzati támogatással megvalósuló vagy informatikai szakmai szervezet által szervezett rendezvényeket)
 • részt vesz start-up versenyen (hazai vagy uniós társfinanszírozással megvalósuló start-up verseny pl. akkreditált technológiai inkubátor által szervezett verseny)
 

Töltse ki előminősítő űrlapunkat, hogy megtudja indulhat-e a pályázaton:

Szeretnék indulni a pályázaton!
Céges kapcsolati adatok
Vállalkozás adatai
Ft
Ft
Pályázati projekt adatok
Ft
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek gépbeszerzést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek ingatlan építést, felújítást
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek energetikai fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek innovációs fejlesztést
0-20 Millió Ft
20-50 Millió Ft
50-100 Millió Ft
100 Millió Ft felett
nem tervezek egyéb fejlesztést
Finanszírozási lehetőségek
Igen
NemHasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!


További pályázatok

MunkahelyteremtésVállalati technológia fejlesztésTelephelyfejlesztésVállalkozásfejlesztésPályázatírás

Cégfinanszírozás.hu hírlevél